Inleiding Sociale Veiligheid:
We vinden het binnen Scouting MGR Feron Blerick belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen Scouting MGR Feron Blerick betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.
Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt terugvinden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting MGR Feron Blerick getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. De VOG is niet het wondermiddel om ongewenst gedrag binnen Scouting te voorkomen, maar het zorgt er wel voor dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen – en daardoor bij Justitie bekend zijn – niet bij Scouting aan de slag kunnen. Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Bij Scouting MGR Feron Blerick is een VOG verplicht voor alle leidinggevenden, bestuursleden en overige kaderleden. Dit betekent dat – wanneer iemand voor de eerste keer binnen Scouting in functie treedt – voor deze persoon een VOG aangevraagd moet worden, voordat hij of zij kan worden benoemd als leiding/ bestuurslid. Bij de aanvraag wordt de persoon gescreend op de 4 functiegebieden Informatie, Geld, Aansturen organisatie (of een deel daarvan) en Personen.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken, maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon (binnen Scouting MGR Feron Blerick)
Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, betaalde medewerkers, minderjarigen, kwetsbare mensen en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag, maar ook bij andere zaken zoals een ongeluk of een sterfgeval. Binnen Scouting MGR Feron Blerick kun je bij vertrouwenskwesties altijd terecht bij onze vertrouwenspersoon Marion Stiene, zij is bereikbaar via marionstiene@hotmail.com

Vertrouwenspersoon (Scouting Nederland)
Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een
bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail:
inveiligehanden@scouting.nl
socialeveiligheid@scouting.nl