Scouting Mgr. Feron is opgericht in 1961 en had haar eigen gebouw aan de Baarlosestraat. Na enkele omzwervingen, waarbij zelfs in een kelder en een opslagschuur dienst deden als clublokaal, werd aan de Molenbosen 611 een groot multifunctioneel gebouw neergezet. In buurthuis kon de scouting voortaan zijn activiteiten houden. Het gebouw kreeg de naam De Ark en werd gedeeld met o.a. een peuterspeelzaal en drumfanfare De Blerickse Herten.

In 1990 brak er in de houten Ark brand uit. De schade was groot maar kon deels hersteld worden. Een tweede brand rond de carnaval van het daarop volgende jaar was funest: het gehele scoutinggebouw brandde uit. Kortstondig draaiden de groepen vanuit het opslaghok achter de vernielde Ark, daarna werd tijdelijk intrek genomen in een leegstaand schoolgebouw in de Van Dolhofstraat. 

Uiteindelijk werden de benodigde financiële middelen gevonden voor om nieuwbouw te plegen op de plaats waar de oude Ark stond.

Wie was Mgr. Feron?

Van Deken P. Hamans kregen we op de vraag ‘Wie was Mgr. Feron’ de volgende uitleg: 

Frans Joseph Feron (Lutterade/Krawinkel 1896-1958 Roermond) werd in 1921 tot priester gewijd. Hij studeerde in Rome van 1921 tot 1925 waar hij promoveerde tot doctor en magister in de theologie. Na twee jaar kapelaan tezijn geweest in Valkenburg werd Feron in september 1927 professor aan het grootseminarie van Roermond. In juli 1934 werd hij tot president benoemd enin november 1942 tot vicaris-generaal van het bisdom. Na de dood van mgr. Hanssen werd Feron tot kapittel-vicaris sede vacante gekozen. Hij stierf onverwacht op 14 juli 1958 op 62 jarige leeftijd. Lees hier meer.

Onze scoutingvereniging werd opgericht in 1961. Mgr. Feron was toen nog een hele bekende Limburger en uit dankbaarheid werd Mgr. Feron naamgever van onze club.