Word vriend van het Jeugdcultuurfonds!

Kunst is goed om te doen, voor álle mensen en voor kinderen in het bijzonder.

In Nederland groeien bijna 400.000 kinderen op in armoede. Het Jeugdcultuurfonds betaalt de muziek-, teken-, theater of dansles voor hen. Het Jeugdcultuurfonds draagt met haar werk bij aan een creatieve en innovatieve samenleving en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van deze kinderen. Daar is echter wel geld voor nodig en daarom roept het Jeugdcultuurfonds iedereen die de amateur kunst een warm hart toedraagt op, om vriend te worden van het Jeugdcultuurfonds. Daarmee maakt u het mogelijk voor een kind om ook daadwerkelijk zijn creatieve talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Onder het motto: “Voor wat, hoort wat”, is de Vriendenkaart in het leven geroepen. Omdat een vriend van het Jeugdcultuurfonds een kind helpt, wil het fonds graag een vriend ook wat extra’s bieden. Een vriend ontvangt door het jaar heen informatie over het Jeugdcultuurfonds. Maar daarnaast worden een aantal exclusieve acties aangeboden. Bijvoorbeeld een concertbezoek, met aansluitend een ontmoeting met de solist. Het gaat er immers om dat we allemaal van kunst kunnen genieten en dat alle kinderen de kans krijgen om mee te kunnen doen. Want ‘kunst is een vriend die je nooit in de steek laat’.

Een moeder schreef over haar kind: “Je had haar gezicht moeten zien toen ze hoorde dat ze eindelijk naar gitaarles mocht” Dat gun je toch iedereen!
Word nu vriend van het Jeugdcultuurfonds. Ga naar
www.jeugdcultuurfonds.nl/vriendenkaart en bestel de kaart.

Wil je weten wat het Jeugdcultuurfonds in de regio Venlo doet ? Klik dan hier: www.jeugdcultuurfonds.nl/282/regionaal/venlo/